31.1.2017
ITRE_PR(2017)592352
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014 nuostatos dėl interneto ryšio vietos bendruomenėse rėmimo
(COM(2016) 0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD))
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Pranešėjas: Carlos Zorrinho

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 718kWORD 78k
Teisinė informacija - Privatumo politika