31.1.2017
ITRE_PR(2017)592352
PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 283/2014 în ceea ce privește promovarea conectivității la internet în comunitățile locale
(COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD))
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
Raportor: Carlos Zorrinho

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 716kWORD 85k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate