6.2.2017
ITRE_PR(2017)597728
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par interneta savienojamību izaugsmei, konkurētspējai un kohēzijai: Eiropas gigabitu sabiedrība un 5G
(2016/2305(INI))
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Referents: Michał Boni

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 670kWORD 55k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika