Проектодоклад - ITRE_PR(2017)601017Проектодоклад
ITRE_PR(2017)601017

ПРОЕКТОДОКЛАД
относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения (преработена)
(COM(2016)590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Докладчик: Пилар дел Кастильо Вера

17.3.2017

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: