Návrh zprávy - ITRE_PR(2017)601017Návrh zprávy
ITRE_PR(2017)601017

NÁVRH ZPRÁVY
o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (přepracované znění)
(COM(2016)590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Zpravodajka: Pilar del Castillo Vera

17.3.2017

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: