Mietintöluonnos - ITRE_PR(2017)601017Mietintöluonnos
ITRE_PR(2017)601017

MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä (uudelleen laadittu toisinto)
(COM(2016)590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Esittelijä: Pilar del Castillo Vera

17.3.2017

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: