Ziņojuma projekts - ITRE_PR(2017)601017Ziņojuma projekts
ITRE_PR(2017)601017

ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi (pārstrādāta redakcija)
(COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Referente: Pilar del Castillo Vera

17.3.2017

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: