19.7.2018
ITRE_PR(2018)625306
ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на специфична програма за осъществяване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“
(COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD))
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Докладчик: Кристиян Елер

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 641kWORD 207k
Правна информация - Политика за поверителност