Návrh zprávy - ITRE_PR(2018)625306Návrh zprávy
ITRE_PR(2018)625306

  NÁVRH ZPRÁVY
  o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa
  (COM(2018) 0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD))
  Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
  Zpravodaj: Christian Ehler

  19.7.2018

  Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: