19.7.2018
ITRE_PR(2018)625306
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa - rammeprogrammet for forskning og innovation
(COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD))
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Ordfører: Christian Ehler

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 594kWORD 181k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik