19.7.2018
ITRE_PR(2018)625306
RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise eriprogramm
(COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD))
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Raportöör: Christian Ehler

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 588kWORD 185k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika