19.7.2018
ITRE_PR(2018)625306
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Euroopan horisontti” täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta
(COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD))
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Esittelijä: Christian Ehler

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 614kWORD 188k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö