Nacrt izvješća - ITRE_PR(2018)625306Nacrt izvješća
ITRE_PR(2018)625306

  NACRT IZVJEŠĆA
  o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi posebnog programa za provedbu Obzora Europa - okvirnog programa za istraživanja i inovacije
  (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD))
  Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
  Izvjestitelj: Christian Ehler

  19.7.2018

  Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: