19.7.2018
ITRE_PR(2018)625306
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“
(COM(2018) 0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD))
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Pranešėjas: Christian Ehler

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 609kWORD 184k
Teisinė informacija - Privatumo politika