19.7.2018
ITRE_PR(2018)625306
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam, ar ko izveido īpašo programmu, ar kuru īsteno pētniecības un inovācijas pamatprogrammu "Apvārsnis Eiropa"
(COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD))
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Referents(-e): / atzinumu sagatavoja: Christian Ehler

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 595kWORD 188k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika