19.7.2018
ITRE_PR(2018)625306
PROIECT DE RAPORT
privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a programului specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa
(COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD))
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
Raportor: Christian Ehler

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 692kWORD 213k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate