Proiect de raport - ITRE_PR(2018)625306Proiect de raport
ITRE_PR(2018)625306

  PROIECT DE RAPORT
  privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a programului specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa
  (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD))
  Comisia pentru industrie, cercetare și energie
  Raportor: Christian Ehler

  19.7.2018

  Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: