19.7.2018
ITRE_PR(2018)625306
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa - ramprogrammet för forskning och innovation
(COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD))
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Föredragande: Christian Ehler

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 581kWORD 159k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy