12.9.2018
ITRE_PR(2018)627733
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskabs forsknings- og uddannelsesprogram for perioden 2021-2025, som komplementerer Horisont Europa - rammeprogrammet for forskning og innovation
(COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE))
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Ordfører: Miapetra Kumpula-Natri

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 186kWORD 76k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik