12.9.2018
ITRE_PR(2018)627733
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Atomenerģijas kopienas pētniecības un mācību programmu 2021.-2025. gadam, kas papildina pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa”
(COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE))
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Referente: Miapetra Kumpula-Natri

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 187kWORD 75k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika