12.9.2018
ITRE_PR(2018)627733
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till rådets förordning om inrättande av Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram för perioden 2021-2025 som kompletterar Horisont Europa - ramprogrammet för forskning och innovation
(COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE))
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Föredragande: Miapetra Kumpula-Natri

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 182kWORD 79k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy