17.2.2020
ITRE_PR(2020)648259
NÁVRH SPRÁVY
o komplexnom európskom prístupe k uskladňovaniu energie
(2019/2189(INI))
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Spravodajkyňa: Claudia Gamon

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 200kWORD 56k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia