Projekt sprawozdania - ITRE_PR(2021)689611Projekt sprawozdania
ITRE_PR(2021)689611

PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali
(COM(2020)0569 - C9-0335/2020 - 2020/0260(NLE))
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Sprawozdawczyni: Maria da Graça Carvalho

5.3.2021

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: