Proiect de raport - ITRE_PR(2021)689611Proiect de raport
ITRE_PR(2021)689611

PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind instituirea întreprinderii europene comune pentru calculul de înaltă performanță
(COM(2020)0569 - C9-0335/2020 - 2020/0260(NLE))
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
Raportoare pentru aviz: Maria da Graça Carvalho

5.3.2021

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: