Förslag till betänkande - ITRE_PR(2021)689611Förslag till betänkande
ITRE_PR(2021)689611

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till rådets förordning om bildande av det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem
(COM(2020)0569 - C9-0335/2020 - 2020/0260(NLE))
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Föredragande: Maria da Graça Carvalho

5.3.2021

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: