Udkast til betænkning - ITRE_PR(2021)691139Udkast til betænkning
ITRE_PR(2021)691139

UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæisk datastyring (forordning om datastyring)
(COM(2020)0767 - C9-0377/2020 - 2020/0340(COD))
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Ordfører: Angelika Niebler

26.3.2021

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: