Mietintöluonnos - ITRE_PR(2021)691139Mietintöluonnos
ITRE_PR(2021)691139

MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta datahallinnosta (datahallintosäädös)
(COM(2020)0767 - C9-0377/2020 - 2020/0340(COD))
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Esittelijä: Angelika Niebler

26.3.2021

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: