Jelentéstervezet - ITRE_PR(2021)691139Jelentéstervezet
ITRE_PR(2021)691139

JELENTÉSTERVEZET
az európai adatkormányzásról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (Adatkormányzási rendelet) irányuló javaslatról
(COM(2020)0767 - C9-0377/2020 - 2020/0340(COD))
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
Előadó: Angelika Niebler

26.3.2021

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: