Abbozz ta' rapport - ITRE_PR(2021)691139Abbozz ta' rapport
ITRE_PR(2021)691139

ABBOZZ TA' RAPPORT
dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Governanza tad-data Ewropea (Att dwar il-Governanza tad-Data)
(COM(2020)0767 - C9-0377/2020 - 2020/0340(COD))
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
Rapporteur: Angelika Niebler

26.3.2021

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: