Ontwerpverslag - ITRE_PR(2021)691139Ontwerpverslag
ITRE_PR(2021)691139

ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese datagovernance (Datagovernanceverordening)
(COM(2020) 767 - C9-0377/2020 - 2020/0340(COD))
Commissie industrie, onderzoek en energie
Rapporteur: Angelika Niebler

26.3.2021

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: