Osnutek poročila - ITRE_PR(2021)691139Osnutek poročila
ITRE_PR(2021)691139

OSNUTEK POROČILA
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem upravljanju podatkov (akt o upravljanju podatkov)
(COM(2020)0767 - C9-0377/2020 - 2020/0340(COD))
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
Poročevalka: Angelika Niebler

26.3.2021

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: