Udkast til betænkning - ITRE_PR(2022)703281Udkast til betænkning
ITRE_PR(2022)703281

UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om energieffektivitet (omarbejdning)
(COM(2021)0558 - C9-0330/2021 - 2021/0203(COD))
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Ordfører: Niels Fuglsang

22.2.2022

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: