12.10.2011
JURI_AD(2011)470093
СТАНОВИЩЕ
на комисията по правни въпроси
на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси
относно Устава на Европейското кооперативно дружество относно участието на работниците и служителите
(2011/2116(INI))
Докладчик по становище: Evelyn Regner

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 454kWORD 83k
Правна информация - Политика за поверителност