12.10.2011
JURI_AD(2011)470093
NUOMONĖ
Teisės reikalų komiteto
pateikta Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui
dėl Europos kooperatinės bendrovės statuto ir darbuotojų dalyvavimo
(2011/2116(INI))
Nuomonės referentė: Evelyn Regner

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 368kWORD 89k
Teisinė informacija - Privatumo politika