12.10.2011
JURI_AD(2011)470093
YTTRANDE
från utskottet för rättsliga frågor
till utskottet för sysselsättning och sociala frågor
över stadgan för europeiska kooperativa föreningar vad gäller arbetstagarinflytande
(2011/2116(INI))
Föredragande: Evelyn Regner

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 134kWORD 79k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy