19.9.2013
JURI_AD(2013)514664
UDTALELSE
fra Retsudvalget
til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier, elevudveksling, lønnet og ulønnet praktik, volontørtjeneste og au pair-ansættelse
(COM(2013)0151 - C7-0080/2013 - 2013/0081(COD))
Ordfører for udtalelse: Dimitar Stoyanov

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 238kWORD 240k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik