19.9.2013
JURI_AD(2013)514664
ARVAMUS
Esitaja: õiguskomisjon
Saaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kolmandate riikide kodanike teadustöö, õpingute, õpilasvahetuse, tasustatud ja tasustamata praktika, vabatahtliku teenistuse ja „au pair”’ina töötamise eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta
(COM(2013)0151 - C7-0080/2013 - 2013/0081(COD))
Arvamuse koostaja: Dimitar Stoyanov

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 305kWORD 244k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika