19.9.2013
JURI_AD(2013)514664
LAUSUNTO
oikeudellisten asioiden valiokunnalta
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tutkimusta, opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkallista ja palkatonta harjoittelua, vapaaehtoistyötä ja au pairina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä
(COM(2013)0151 - C7-0080/2013 - 2013/0081(COD))
Valmistelija: Dimitar Stoyanov

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 230kWORD 333k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö