19.9.2013
JURI_AD(2013)514664
NUOMONĖ
Teisės reikalų komiteto
pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo mokslinių tyrimų, studijų, mokinių mainų, atlyginamo ir neatlyginamo stažavimosi, savanoriškos tarnybos ir dalyvavimo „Au pair“ programoje tikslais sąlygų
(COM(2013) 0151 - C7-0080/2013 - 2013/0081(COD))
Nuomonės referentas: Dimitar Stoyanov

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 596kWORD 462k
Teisinė informacija - Privatumo politika