19.9.2013
JURI_AD(2013)514664
ADVIES
van de Commissie juridische zaken
aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op onderzoek, studie, scholierenuitwisseling, bezoldigde en onbezoldigde stages , vrijwilligerswerk of au-pairactiviteiten
(COM(2013)0151 - C7-0080/2013 - 2013/0081(COD))
Rapporteur voor advies: Dimitar Stoyanov

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 232kWORD 228k
Juridische mededeling - Privacybeleid