19.9.2013
JURI_AD(2013)514664
STANOVISKO
Výboru pre právne veci
pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, výmen žiakov, plateného a neplateného odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby a činnosti aupair
(COM(2013)0151 - C7-0080/2013 - 2013/0081(COD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Dimitar Stoyanov

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 465kWORD 394k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia