19.9.2013
JURI_AD(2013)514664
YTTRANDE
från utskottet för rättsliga frågor
till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, elevutbyte, avlönad och oavlönad yrkesutbildning, volontärarbete och au pair-arbete
(COM(2013)0151 - C7-0080/2013 - 2013/0081(COD))
Föredragande: Dimitar Stoyanov

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 233kWORD 240k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy