24.5.2016
JURI_AD(2016)577027
NUOMONĖ
Teisės reikalų komiteto
pateiktas Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui
dėl JT neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo, ypač atsižvelgiant į JT neįgaliųjų teisių konvencijos komiteto baigiamąsias pastabas
(2015/2258(INI))
Nuomonės referentė: Heidi Hautala

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 406kWORD 192k
Teisinis pranešimas - Privatumo politika