24.5.2016
JURI_AD(2016)577027
STANOVISKO
Výboru pre právne veci
pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
k vykonávaniu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím s osobitným zreteľom na záverečné pripomienky Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím
(2015/2258(INI))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Heidi Hautala

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 344kWORD 192k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia