14.10.2016
JURI_AD(2016)587490
СТАНОВИЩЕ
на комисията по правни въпроси
на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и на комисията по култура и образование
относно последователна политика на ЕС по отношение на културните и творческите индустрии
(2016/2072(INI))
Докладчик по становище: Терез Комодини Какиа

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 413kWORD 64k
Правна информация - Политика за поверителност