14.10.2016
JURI_AD(2016)587490
NUOMONĖ
Teisės reikalų komiteto
pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui bei Kultūros ir švietimo komitetui
dėl nuoseklios ES kultūros ir kūrybos pramonės politikos
(2016/2072(INI))
Nuomonės referentė: Therese Comodini Cachia

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 397kWORD 60k
Teisinė informacija - Privatumo politika