14.10.2016
JURI_AD(2016)587490
ATZINUMS
Sniegusi Juridiskā komiteja
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai un Kultūras un izglītības komitejai
par ES kultūras un radošo nozaru saskaņotu politiku
(2016/2072(INI))
Atzinuma sagatavotāja: Therese Comodini Cachia

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 399kWORD 58k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika