14.10.2016
JURI_AD(2016)587490
STANOVISKO
Výboru pre právne veci
pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku a pre Výbor pre kultúru a vzdelávanie
k súdržnej politike EÚ v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu
(2016/2072(INI))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Therese Comodini Cachia

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 336kWORD 63k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia