14.10.2016
JURI_AD(2016)587490
YTTRANDE
från utskottet för rättsliga frågor
till utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för kultur och utbildning
över en konsekvent EU-politik för kulturella och kreativa näringar
(2016/2072(INI))
Föredragande av yttrande: Therese Comodini Cachia

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 170kWORD 60k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy