Mišljenje - JURI_AD(2016)587696Mišljenje
JURI_AD(2016)587696

MIŠLJENJE
Odbora za pravna pitanja
upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Ukrajina)
(COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD))
Izvjestiteljica za mišljenje: Heidi Hautala

27.9.2016

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: