Vélemény - JURI_AD(2016)587696Vélemény
JURI_AD(2016)587696

VÉLEMÉNY
a Jogi Bizottság részéről
az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére
a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanács rendeletre irányuló javaslatról (Ukrajna)
(COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD))
A vélemény előadója: Heidi Hautala

27.9.2016

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: